KLUB OWCZARKA NIEMIECKIEGO - Komisja Zarządu Głównego Związku Kynologicznego w Polsce

Zarząd Klubu:
Przewodniczący -
Waldemar Kosmalski
Wiceprzewodniczący d/s Hodowli -
Waldemar Federak
Wiceprzewodniczący d/s Organizacyjnych -
Zbigniew Szcześniak
Sekretarz -
Dorota Pankiewicz

Kontakt z Przewodniczącym Klubu za pośrednictwem Biura Oddziału w Olsztynie, w każdy wtorek w godz. 17.00 - 19.00
lub na e-mail:
olsztyn@zkwp.pl

Adres korespondencyjny:  Związek Kynologiczny w Polsce, Klub Owczarka Niemieckiego, 10-545 Olsztyn, ul.Warmińska 4


Pogłowie Owczarka Niemieckiego w Polsce - 2010 (plik PDF)


Pismo okólne FCI nr 111/2010 z 23.12.2010
OWCZAREK NIEMIECKI (166) -
NOWY WZORZEC OD 01.01.2011
Na posiedzeniu w Bratysławie w sierpniu 2010 Komitet Generalny FCI przyjął poprawiony wzorzec owczarka niemieckiego (166).
Od 01.01.2011:
1) Uznane będą dwie (2) odmiany owczarka niemieckiego, różniące się długością włosa: o włosie normalnym (Stockhaar) i o włosie długim (Langstockhaar)
2) Każdej odmianie przyznawany jest CACIB.
3) Odmiany te nie mogą być między sobą krzyżowane.

Nowy wzorzec dostępny jest
TUTAJKOMUNIKAT ZARZĄDU GŁÓWNEGO ZKwP
W związku z opublikowaniem przez FCI w dniu 23.12.2010 roku nowego wzorca Owczarka niemieckiego wprowadzającego odmianę długowłosą, pismem z dnia 30 grudnia FCI pozostawiło sposób w jaki owczarki niemieckie będą kwalifikowane jako "owczarki niemieckie: odmiana długowłosa", do uznania przez kraje członkowskie.
W ślad za tym Główna Komisja Hodowlana w porozumieniu z Klubem Owczarka Niemieckiego przy ZG opracowała następującą
procedurę kwalifikacji owczarków niemieckich urodzonych przed 2011 rokiem do odmiany długowłosej:

1)  Powołane zostały cztery zespoły sędziowskie:
     BYDGOSZCZ (dla Polski północnej)
     Przewodniczący: Zbigniew Szcześniak, członkowie: Waldemar Kosmalski, Piotr Król
     KATOWICE (dla Polski południowej)
     Przewodnicząca : Barbara Czasławska, członkowie: Ewa Bukład, Krzysztof Dobrzański
     WARSZAWA (dla Polski środkowej i wschodniej)
     Przewodniczący: Waldemar Federak, członkowie: Marek Czerniakowski, Mieczysław Gątkowski
     WROCŁAW (dla Polski zachodniej)
     Przewodnicząca: Iwona Madziarska, członkowie: Janusz Arnold, Stanisław Pasek

2) Upoważnieni sędziowie dokonają kwalifikacji zgodnie z Załącznikiem nr 10b do Regulaminu Hodowli Psów Rasowych pt. WNIOSEK O ZMIANĘ PRZYNALEŻNOŚCI DO ODMIANY RASOWEJ  > załącznik
Ważne jest w tym wniosku oświadczenie właściciela, że w/w pies/suka:
- nie posiada tytułu „Młodzieżowy Champion Polski” w dotychczasowej odmianie rasy,
- nie posiada tytułu „Champion Polski” w dotychczasowej odmianie rasy,
- nie posiada kwalifikacji hodowlanych w dotychczasowej odmianie rasy,
- nie był/a użyty/a do hodowli w dotychczasowej odmianie rasy.
Wniosek o zmianę przynależności winien być sporządzony w 3 egzemplarzach:
- dla Zarządu Głównego
- dla Oddziału macierzystego
- dla właściciela psa

3) Właściciele rodowodowych (rodowód ew. metryka Związku Kynologicznego w Polsce) Owczarków niemieckich zainteresowani zmianą przynależności do odmiany długowłosej, zgłoszą chęć przystąpienia do przeglądu w macierzystym Oddziale ZKwP. Oddziały skontaktują się z najbliżej położonym zespołem i ustalą szczegóły przeglądu.

4) Po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku przez sędziego, właściciel owczarka niemieckiego długowłosego zwróci w macierzystym Oddziale dotychczasowy rodowód wraz z wnioskiem, a Oddział prześle rodowód do Zarządu Głównego w celu wymiany i naniesienia zmian w PKR.

5) Przeglądy kwalifikacyjne owczarków niemieckich długowłosych urodzonych przed 2011 rokiem powinny być zakończone do 30 marca 2011 roku.

Do czasu zmiany przynależności do odmiany długowłosej, sędziowanie tych psów na wystawach w kraju odbywać się będzie na dotychczasowych zasadach.