Władze oddziału wybrane na Walnym Zgromadzeniu Członków Oddziału w dniu 28.02.2016 r.
 
ZARZĄD ODDZIAŁU
Przewodniczący Zarządu Waldemar Kosmalski 
V-ce Przewodniczący d/s Organizacyjnych Mirosława Kowalska-Weschke
V-ce Przewodniczący d/s Hodowlanych Anna Domosławska 
Skarbnik Dariusz Chmura
Sekretarz
Jan Pachniewicz
Członkowie Zarządu Aleksandra Tarczyńska-Mizak
Lilianna Bachurzewska
 
 
ODDZIAŁOWA KOMISJA REWIZYJNA
Przewodniczący Marcin Wilczek
Członkowie Ewa Pawłowska
Zbigniew Stępski
 
 
ODDZIAŁOWY SĄD KOLEŻEŃSKI
Przewodniczący Norbert Palmowski
Członkowie Kinga Kosmalska
Agata Kalicińska
Adam Niewiński
Katarzyna Dziuba
 
 
RZECZNIK DYSCYPLINARNY
  Cyprian Czerwiński
 
 
ODDZIAŁOWA KOMISJA HODOWLANA

Prezydium Oddziałowej Komisji Hodowlanej
Przewodnicząca Anna Domosławska
Członkowie Waldemar Kosmalski
Aleksandra Tarczyńska-Mizak
Łukasz Pawłowski
Lilianna Bachurzewska
 

ODDZIAŁOWA KOMISJA SZKOLENIA PSÓW


Waldemar Kosmalski - Przewodniczący OKSP

- pełni dyżur w siedzibie Oddziału we wtorki w godz. 17.00 - 19.00, kontakt poprzez biuro Oddziału

- egzaminy PT, IPO, BH, testy dla psów wszystkich ras, przeglądy hodowlane owczarków niemieckich odbywają się 4 razy roku (terminy egzaminów są podawane z miesięcznym wyprzedzeniem na stronie głównej ),

- Oddziałowa Komisja Szkolenia Psów przypomina, że psy wszystkich ras dla których wymagane są testy psychiczne zobowiązane są zdawać egzaminy w oddziale macierzystym. Na zdawanie egzaminów poza oddziałem macierzystym wymagana jest pisemna zgoda tego oddziału. Dotyczy to również przeglądu hodowlanego owczarków niemieckich.
 

Aktualizacja:  01.02.2018