Zarząd Oddziału Olsztyn ogłasza ranking wystawowy za rok 2016. Regulamin w załączniku (PDF) >

Zarząd Oddziału planuje organizację kursu dla asystentów kynologicznych. Planowany termin rozpoczęcia kursu – styczeń 2017.
Kurs będzie składał się z części teoretycznej (wykłady, konsultacje) oraz praktycznej – udział w organizacji wystawy w Dobrym Mieście i Olsztynie (Szczytnie).
Planowany termin zakończenia kursu (egzamin) – lipiec 2017.
Warunkiem organizacji kursu jest zebranie grupy minimum 15 osób.
Koszt kursu – 500zł.
Zapisy na kurs poprzez wpłatę zaliczki na konto Oddziału w wysokości 250zł w terminie do 30-10-2016.
O finalizacji rozpoczęcia kursu lub jego odwołaniu osoby, które wpłaciły zaliczkę zostaną poinformowane w terminie do 10-11-2016r.

Oddziałowa Komisja Hodowlana prosi o przesyłanie wniosków o warunkowe krycie zawierających następujące informacje:  imię i przydomek hodowlany psa, którego dotyczy zgłoszenie, PKR, nr rejestracji oddziałowej, datę urodzenia psa, zaliczone wystawy (kopie kart oceny), wyniki prześwietlenia (jeśli jest wymagane), wyniki testów lub innych egzaminów z zakresu wyszkolenia (kopie kart oceny) itp., informacje o brakach w wystawach lub wyszkoleniu wraz ze zobowiązaniem ich uzupełnienia i terminem, w jakim zostaną one uzupełnione.
Zgoda na warunkowe krycie wydawana będzie na okres 6 miesięcy, natomiast psy, które we wskazanym terminie nie uzupełnią braków, nie uzyskają zgody na ponowne krycie warunkowe.

KOMUNIKAT ZG ZKwP
w sprawie zakazu cięcia uszu i ogonów u psów - WIĘCEJ >

PRZEŚWIETLENIA W KIERUNKU DYSPLAZJI
Informujemy, że prześwietlenia w kierunku dysplazji wykonuje Prof. dr hab. Marek Nowicki
Nowy adres: Przychodnia Weterynaryjna dla Małych Zwierząt DOGMED s.c., 10-229 Olsztyn Al.Wojska Polskiego 46, tel.kom. 696-543-497
Rejestracja telefoniczna - tel. 89-526-08-08

Informujemy, że składka członkowska za rok 2016 wynosi 70 zł. Składki można opłacać w biurze oddziału lub na konto: ING BSK O/Olsztyn 22 1050 1807 1000 0022 5330 5441
Opłacenie składki członkowskiej za rok bieżący jest warunkiem koniecznym do korzystania ze wszystkich świadczeń Związku: wystawy, hodowla, szkolenie.


 

Dog Shows

Klub Owczarka Niemieckiego - Komisja ZG