26.05.2017
W imieniu naszego Oddziału serdecznie zapraszamy
na spotkanie z prawnikiem.
Szkolenie przeprowadzi adw. dr Michał Pietkiewicz. Wykładowca Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, właściciel kancelarii adwokackiej w Olsztynie, prezes Fundacji Wspierania Inicjatyw Prawnych, członek Wojewódzkiej Komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych w Olsztynie oraz International Law Association. Twórca autorskich programów szkoleniowych realizowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości. W ramach swej działalności naukowo – dydaktycznej odbywał staże zagraniczne Nowym Jorku i Federacji Rosyjskiej.
Celem niniejszego szkolenia będzie zapoznanie słuchaczy z regulacjami niezbędnymi do prawidłowego skonstruowania umowy sprzedaży psa. Wskazać należy, iż w polskim ustawodawstwie do tej pory nie stworzono żadnego aktu o randze ustawowej, który regulowałby zawieranie tego typu szczególnych stosunków zobowiązaniowych. Z uwagi na brak regulacji szczególnych, stosować należy przepisy dotyczące sprzedaży rzeczy, uwzględniając jednocześnie specyfikę zawieranej umowy - co nierzadko wiąże się z wieloma problemami i wątpliwościami. Dlatego też konieczna jest chociażby podstawowa znajomość niezbędnych aktów prawnych, a także umiejętność sformułowania odpowiednich zapisów w oparciu o kwestie szczegółowe, dotyczące indywidualnego przypadku, a także utrzymania równowagi między interesem hodowcy, kupującego a przede wszystkim psa – jako żywej istoty. W tym celu prowadzący omówi kluczowe przepisy z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 459), ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.) jak również odniesie się pomocniczo do aktów wewnętrznych Związku Kynologicznego w Polsce. Będzie to zbiór informacji, który podniesie świadomość prawną słuchaczy, a także wskaże na możliwości korzystania z instrumentów mających na celu ochronę zwierzęcia w stosunkach zobowiązaniowych.
Koszt uczestnictwa:
Uczestnicy kursu asystenckiego - bezpłatnie
Członkowie Oddziału Olsztyńskiego - 10 zł
Członkowie innych oddziałów- 40 zł


UWAGA !
Członkowie naszego Oddziału, którzy zalegają z opłatami składek członkowskich lub z opłatami za zgłoszenia w latach poprzednich, nie mają możliwości zgłaszania psów na wystawy w systemie wystawy.NET do czasu uregulowania zaległości.

W dniach 3 i 4 maja 2017 r. odbędą się egzaminy dla psów wszystkich ras: testy psychiczne, przegląd hodowlany owczarków niemieckich egzaminy BH, PT, IPO, licencja owczarków niemieckich.
W dniu 3 maja egzaminy odbędą się w Przybyszewie koło Ciechanowa od godz. 11.00, natomiast w dniu 4 maja w Spręcowie koło Olsztyna od godz. 14.00
Ze względu na duże zainteresowanie egzaminami i limitami psów, które mogą w jednym dniu zdawać egzaminy prosimy o wcześniejsze zgłoszenia.
Kierownik egzaminów, informacje i zgłoszenia: Mirosława Kowalska-Weschke, tel. 515-508-101 lub 603-446-327, mail: hodowlapodlipami@op.pl
Egzaminy przeprowadzi sędzia Waldemar Kosmalski (tel. 601-683-553).
W zgłoszeniach proszę przesłać skan rodowodu oraz informacje do jakich egzaminów pies przystępuje.

Oddziałowa Komisja Hodowlana prosi o przesyłanie wniosków o warunkowe krycie zawierających następujące informacje:  imię i przydomek hodowlany psa, którego dotyczy zgłoszenie, PKR, nr rejestracji oddziałowej, datę urodzenia psa, zaliczone wystawy (kopie kart oceny), wyniki prześwietlenia (jeśli jest wymagane), wyniki testów lub innych egzaminów z zakresu wyszkolenia (kopie kart oceny) itp., informacje o brakach w wystawach lub wyszkoleniu wraz ze zobowiązaniem ich uzupełnienia i terminem, w jakim zostaną one uzupełnione.
Zgoda na warunkowe krycie wydawana będzie na okres 6 miesięcy, natomiast psy, które we wskazanym terminie nie uzupełnią braków, nie uzyskają zgody na ponowne krycie warunkowe.

Podanie o uznanie miotu (DOC) >

Podanie o warunkowe krycie (DOC) >

KOMUNIKAT ZG ZKwP
w sprawie zakazu cięcia uszu i ogonów u psów - WIĘCEJ >

PRZEŚWIETLENIA W KIERUNKU DYSPLAZJI
Informujemy, że prześwietlenia w kierunku dysplazji wykonuje Prof. dr hab. Marek Nowicki
Nowy adres: Przychodnia Weterynaryjna dla Małych Zwierząt DOGMED s.c., 10-229 Olsztyn Al.Wojska Polskiego 46, tel.kom. 696-543-497
Rejestracja telefoniczna - tel. 89-526-08-08

Informujemy, że składka członkowska za rok 2017 wynosi 70 zł. Składki można opłacać w biurze oddziału lub na konto: ING BSK O/Olsztyn 22 1050 1807 1000 0022 5330 5441
Opłacenie składki członkowskiej za rok bieżący jest warunkiem koniecznym do korzystania ze wszystkich świadczeń Związku: wystawy, hodowla, szkolenie.


 

Dog Shows

Klub Owczarka Niemieckiego - Komisja ZG